Q&A: Spørgsmål vedr erhvervshjælpepakken

Tryk på spørgsmålet, for at se svaret:

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her, så skriv til info@innovation.gl, eller ring 34 28 80.

 

Tvangslukning:

Hvilke virksomheder er tvangslukkede?

Her kan du læse Naalakkersuisuts præcisering af tvangslukkelser:

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/03/200320-Praecisering-af-tiltag-gaeldende-fra-18-marts-kl-16_00-til-8-april-i-Nuuk

Hvis man er tvunget til at lukke af situationen, f.eks. fordi der ikke kommer fly, er man så en 'tvangslukket virksomhed'?

Nej.

Er virksomheden tvangslukket, hvis den stadig har nogen omsætning?

Restauranter der kan lave take-away, virksomheder som består af flere forskellige typer forretning, klinikker der modtager akutbehandlinger, mm., betragtes som tvangslukkede, hvis mindst 60 % af deres omsætning er tabt grundet tvangslukningen.

Kompensation for faste udgifter, procentandel.

Samlet estimeret omsætningstab

0 - 29,9 %

30 - 59,9 %

60 - 79,9 %

80 - 100 %

Estimeret omsætningstab grundet tvangslukning

0 - 29,9 % 

Ingen kompensation 

25 %  

50 % 

80 % 

30 - 59,9 % 

Ej muligt 

25 % 

50 % 

80 % 

60 - 100 % 

Ej muligt

Ej muligt

100 %

100 %

Hvad hvis tvangslukningen startede eller blev ophævet midt i måneden?

Hvis virksomheden har været tvangslukket i mere end halvdelen af måneden, er der 100 % kompensation for alle faste udgifter for hele måneden. Ellers bruges de normale satser.

 

Pakkerne og støtteberettigede virksomheder:

Akutpakke eller generel pakke?

Begge pakker er åbne, og indeholder samme ordninger, du skal altså ikke bekymre dig om det er den ene eller anden pakke.

Kan man både få kompensation for aflysninger og faste udgifter?

Ja.

Er det også her man søger støtte til medarbejdernes løn?

Nej, læs om andre ordninger her: https://www.businessingreenland.gl/da/COVID-19

Hvilke virksomheder er koncernforbundne?

Virksomheder som ejes af hinanden, hvor den ene har bestemmende indflydelse over den anden.

Virksomheder som ejes, med bestemmende indflydelse, af de samme personer, eller personer med nære relationer.

Dog kun hvis virksomhederne samtidigt er inden for beslægtede brancher, forstået som værende i samme overordnede kategori i DB07 branchekoderne.

Har ægtefællers virksomheder hver deres maks beløb?

Nej. I følge konkursloven, er nærtstående familiemedlemmers virksomheder at betragte som værende koncernbundne. Det vil sige, at hvis to gifte, eller samlevende, personer ejer hver deres virksomhed, så må disse virksomheder deles om den maksimale støttegrænse på 1 mio. kr., ligesom at maksgrænsen i forbindelse med ægtefælleansættelse også kun gælder, hvis ægtefællen ikke samtidigt ejer en anden virksomhed som søger kompensation.

 

Kompensation for direkte aflysninger:

Kan alle få kompensation for tabt omsætning?

Nej, kun hvis man kan dokumentere direkte aflysninger, eller et pludseligt fald i en ellers stabil omsætning med en klar tilknytning til COVID-19 så kompenseres disse med 75 % (op til 23.000,- / 46.000,-. Et pludseligt fald i omsætning, betyder at omsætningen over en 7 dages periode falder til maksimalt 40 % af hvad den var i de foregående 7 dage.

Hvis der er flere ejere (f.eks. I/S eller ApS), beregnes kompensation for aflysninger så per ejer?

Nej, virksomheden er kun berettiget til maksimalt 23.000 kr., uanset antallet af ejere, men hvis bare en af ejernes ægtefælle er ansat, er grænsen dog 46.000 kr. 

Kan man få kompensation for en aftale der ville have været bekræftet, men som ikke er blevet det?

Nej, for at søge kompensation for tabt omsætning, skal aftalen have været bekræftet først.

Kan man få kompensation for udsatte aktiviteter, som om de var aflyste? 

Kun aflyste aktiviteter giver mulighed for kompensation for aflysninger, men hvis man i den pågældende måned har et omsætningstab på over 30 %, herunder på grund af udsættelser, berettiger det til kompensation for faste udgifter. 

 

Kompensation for faste udgifter:

Hvad tæller med som faste udgifter?

Typisk kan følgende medregnes:

  • Husleje
  • Forbrugsudgifter
  • Leasingaftaler
  • Renter og løbende provision
  • Årsmæssige omkostninger, f.eks. forsikringer, motorafgifter, mm. (skal fordeles i et gennemsnit pr måned)

Hvad tæller ikke med som faste omkostninger?

Typisk kan følgende ikke medregnes:

  • Afdrag på lån
  • Afskrivninger
  • Lønomkostninger (som skal søges andetsteds)
  • Variable omkostninger
  • Engangsomkostninger

Hvad hvis udgifterne betales til de reelle ejere, andre selskaber med samme ejere, eller andre dele af koncernen?

Ved koncerninterne udgifter og udgifter til andre selskaber med samme reelle ejere, eller ejerne privat, kan kun tælles med for så vidt at de er på markedsvilkår.

Til de reelle ejere tæller også deres nærtstående.

Kan man tælle lønomkostninger til fastansat personale med i faste udgifter?

Nej, lønomkostninger skal kompenseres via en anden ordning.

Kan andre private udgifter tælles med?

Private udgifter er f.eks. fri bolig, fri bil, feriefrirejse, fri telefon, med videre.

Private udgifter til de reelle ejere, den administrerende direktør og deres nærtstående, kan ikke tælles med.

Private udgifter til andre ansatte, kan tælles med, dog fratrukket den ansattes egenbetaling.

 

Kriselån:

Kan der lånes til udgifter som der ikke gives kompensation til?

Ja, det eneste relevante kriterie, er at udgiften er forfalden, og at man ikke kan betale selv eller låne pengene i banken.

 

Ansøgningsprocessen:

Hvad hvis jeg allerede er oprettet?

Så skal du bare logge ind med din eksisterede login.

Hvis du ikke kan huske koden, kan du få den oplyst ved at ringe 34 28 80 eller skrive en mail til info@innovation.gl 

Skal man søge hver måned, hvor der er tab?

Ja, man kan kun søge for én måned ad gangen.

Kan jeg ansøge, hvis jeg ikke har internet?

Tryk på knappen til venstre, for at se ansøgningsprocedure for yderdistrikter. 

Hvor meget dokumentation skal I bruge?

Se dokumentationskrav på knappen til venstre. Ansøgninger som ikke vedlægges tilstrækkelig dokumentation, vil blive afvist. 

Hvornår får jeg udbetalt pengene?

Vi sagsbehandler ansøgningerne i den rækkefølge de kommer ind, og vi gør det så hurtigt vi kan.

Når du har leveret al nødvendig dokumentation, burde pengene være på din konto i løbet af få bankdage.

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND A/S · Issortarfimmut 1 · Boks 608 · 3905 Nuussuaq· Tlf: +299 70 19 20 · Email: Info@innovation.gl · CVR: 12 65 24 61
;