Q&A: Spørgsmål vedr erhvervshjælpepakken

Tryk på spørgsmålet, for at se svaret:

Hvis du har spørgsmål, som ikke er besvaret her, så skriv til info@innovation.gl, eller ring 34 28 80.

 

Tvangslukning:

Hvilke virksomheder er tvangslukkede?

Her kan du læse Naalakkersuisuts præcisering af tvangslukkelser:

https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Nyheder/2020/03/200320-Praecisering-af-tiltag-gaeldende-fra-18-marts-kl-16_00-til-8-april-i-Nuuk

Hvis man er tvunget til at lukke af situationen, f.eks. fordi der ikke kommer fly, men ikke direkte tvunget af Naalakkersuisut, er man så en 'tvangslukket virksomhed'?

Nej.

Er "Sikkerhedslukning" ensbetydende med tvangslukning? 

Ja.

Pakkerne:

Akutpakke eller generel pakke?

Begge pakker er åbne, og indeholder samme ordninger, du skal altså ikke bekymre dig om det er den ene eller anden pakke.

Kombination med andre ordninger - hvilke andre ordninger gælder her? 

Der er tre ordninger:

 • Kompensation af tabt omsætning
 • Kompensation af faste udgifter
 • Kriselån

Desuden har Selvstyret også andre ordninger, f.eks. lønkompensation, som også kan bruges, der må bare ikke være dobbeltkompensation.

Har ægtefællers virksomheder hver deres maks beløb?

Nej. I følge konkursloven, er nærtstående familiemedlemmers virksomheder at betragte som værende koncernbundne. Det vil sige, at hvis to gifte, eller samlevende, personer ejer hver deres virksomhed, så må disse virksomheder deles om den maksimale støttegrænse på 1 mio. kr., ligesom at maksgrænsen i forbindelse med ægtefælleansættelse også kun gælder, hvis ægtefællen ikke samtidigt ejer en virksomhed som søger kompensation.

Under kriselån - hvad betyder "statsgaranteret" ordning?

Hvis bankerne begynder at tilbyde kriselån, så stopper Selvstyret med at gøre det via Greenland Business.

Støtteberettigede omkostninger:

Hvad tæller med som faste udgifter?

Typisk kan følgende medregnes:

 • Husleje
 • Forbrugsudgifter
 • Leasingaftaler
 • Renter af lån
 • Årsmæssige omkostninger, f.eks. forsikringer, motorafgifter, mm. (skal fordeles i et gennemsnit pr måned)

Kan man både få kompensation for aflysninger og faste udgifter?

I princippet ja, men du skal så kunne påvise, at den tabte omsætning ikke ville have været med til at betale for dine faste udgifter, da der ikke må ske dobbeltkompensation.

I praksis vil kompensation for tabt omsætning være mere for de mindste virksomheder, som har meget få faste udgifter.

Ikke støtteberettigede omkostninger:

Hvad tæller ikke med som faste omkostninger?

Typisk kan følgende ikke medregnes:

 • Afdrag på lån
 • Afskrivninger
 • Lønomkostninger (som skal søges andetsteds)
 • Variable omkostninger

Er det også her man søger støtte til medarbejdernes løn?

Nej, læs om andre ordninger her: https://www.businessingreenland.gl/da/COVID-19

Kan man tælle lønomkostninger til fastansat personale med i faste udgifter?

Nej, lønomkostninger skal kompenseres via en anden ordning.

Kan man få kompensation for en aftale der ville have været bekræftet, men som ikke er blevet det?

Nej, for at søge kompensation for tabt omsætning, skal aftalen have været bekræftet først.

'Mine ansøgninger' / 'Qinnuteqarfik':

Hvad hvis jeg allerede er oprettet?

Så skal du bare logge ind med din eksisterede login.

Hvis du ikke kan huske koden, kan du få den oplyst ved at ringe 34 28 80 eller skrive en mail til info@innovation.gl 

Ansøgningsprocessen:

Skal man søge hver måned, hvor der er tab?

Ja, man kan kun søge for én måned ad gangen.

Kan jeg ansøge, hvis jeg ikke har internet?

Hvis du bor et sted, hvor internettet er meget dårligt. Dvs. visse bosteder i yderdistrikter. Så kan du få hjælp af en sagsbehandler, som vil indtaste oplysningerne for dig.

Dokumentation:

Hvor meget dokumentation skal I bruge?

 1. Vurdering af tabt omsætning baseres på forskellig dokumentation, f.eks. regnskaber for en sammenlignelig periode, godkendt budget, eller andet.
 2. Kompensationen beregnes på baggrund af konkret dokumentation, det vil sige du skal dokumentere konkrete aflysninger eller konkrete uopsigelige faste udgifter.
  1. For kompensation af aflysninger, bilag som f.eks. den afgivne ordre, samt en mail fra kunden om at de må annullere pga. COVID-19. (Kun op til 23.000 kr / 46.000 kr.)
  2. For kompensation af faste udgifter, bilag som f.eks. lejekontrakt (husleje), låns ydelsesforløb (renteudgifter), mm.
  3. Kriselån forhandles individuelt med hver enkelt virksomhed, her vil det bero på en individuel vurdering.

Skal driftsbudgetterne til 2019 og 2020 være "godkendt", og hvad betyder det?

Hvis man har mulighed for at indsende revisorgodkendte budgetter, så gør man det, eller må man bare indsende det bedste man har.

Udbetaling af pengene:

Hvornår får jeg udbetalt pengene?

Vi sagsbehandler ansøgningerne i den rækkefølge de kommer ind, og vi gør det så hurtigt vi kan.

Når du har leveret al nødvendig dokumentation, burde pengene være på din konto i løbet af få bankdage.

GREENLAND VENTURE
Atuaruk
INNOVATION GREENLAND
Atuaruk
GREENLAND HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS A/S · Qullilerfik 2, 4. sal · Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;