Produktudviklingsstøtte

For at fremme landbaseret erhverv har Inatsisartut i 2012 vedtaget en lov, hvis formål er at støtte erhvervsprojekter, der vurderes at medføre samfundsøkonomiske gevinster i form af f. eks. merproduktion og øgede arbejdspladser.

Støtte gives efter ansøgning til flg. projekter:

  1. etablering og udvidelse
  2. produktions- og konceptudvikling
  3. markedsetablering, eller
  4. projektering

Refusion af udgifter til produktudvikling gives med den procentdel, der er fastsat i tilsagnet om støtte, dog maksimalt 50%. 

Støtten kan ydes med et beløb på maksimalt 300.000 kr. 

 

Klik her for at hente ansøgningsskema

Klik her for at hente vejledningen 

 

PROJEKTER
Atuaruk
VENTURE
Atuaruk
INNOVATION
Atuaruk
HOLDING
Atuaruk
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@greenlandbusiness.gl · GER: 12 65 24 61
;