Støtteordninger

Her kan du læse om hvilke forskellige muligheder og begrænsninger der er når du planlægger og gennemfører et projekt.

Greenland Business administrerer følgende ordninger for Naalakkersuisut:

•  Støtte til produktudvikling (produktudviklingsstøtte) 

•  Støtte til eksportfremmende aktiviteter (eksportstøtte)

•  Klippekort - Støtte til professionel konsulentbistand (Klippekort)

•  Støtte til fremme af brugen af grønlandske fødevarer samt is- og vandprojekter (Fødevarer, is og vand støtte) 

•  Støtte til turismeprojekter (Turismestøtte)

•  Mikrolån – Mikrolånsordning

 

Vejledninger

Hvad kan man søge støtte til

 

Beløbsgrænser for støtte

 

Afgrænsning af et projekt og faseopdeling

 

Klyngeansøgninger

 

Timing i erhvervsfremme (herunder bevillingsperiode og udbetalingstidspunkt)

 

PROJEKTER
Læs mere
VENTURE
Læs mere
INNOVATION
Læs mere
HOLDING
Læs mere
GREENLAND BUSINESS · A/S Boks 608 · 3900 Nuuk · Grønland · Tlf: +299 342880 · Email: Info@innovation.gl · GER: 12 65 24 61
;